Zahájení školního roku na SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové