Detail novinky

Informace o mimořádném úrazu žáka v dílnách školy

O přestávce mezi výukou došlo dne 7. září 2021 ve 12:15 hod. v prostorách autolakovny k incidentu mezi dvěma žáky, z nichž jeden nebyl ještě toho času plnoletý. Při incidentu byl jeden z žáků popálen a jeho stav si vyžádal převoz do FN Hradec Králové, kde byl následně po dobu čtyř dnů hospitalizován.

Škola by chtěla všechny zúčastněné i veřejnost ujistit, že předmětnému incidentu věnuje značnou pozornost. Pro podezření z hrubého porušení školního a dílenského řádu již bylo s jedním ze studentů zahájeno řízení o vyloučení ze Školy. V průběhu řízení však žák ze své vlastní vůle přestoupil na jinou školu.

Jelikož byla na místo přivolána i Policie ČR, bylo proti jednomu z žáků zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení ovšem v současné chvíli nemůžeme sdělit bližší podrobnosti. Škola se v současné době snaží vyhledat vhodného interventa nebo zkušeného psychologa, který by mohl nejen žákům účastněných incidentu být psychologicky nápomocen. Zároveň škola okamžitě celou věc prošetřila s osobou odborně způsobilou v oblasti BOZP a začala činit veškeré možné kroky, aby se obdobná událost již neopakovala, a rovněž čekáme na závěr z vyšetřování Policie ČR.

Žádáme proto všechny zúčastněné o jejich trpělivost a vyčkání výsledků vyšetřování. Vzhledem k věku aktérů se jedná o krajně citlivou záležitost, a proto žádáme všechny zúčastněné o shovívavost.

Ing. Lukáš Nepokoj – ředitel školy


Vytvořeno: 24.11.2021