Harmonogram zkoušek – podzimní zkušební období

Didaktické testy v podzimním zkušebním období se konají od pondělí 4. září 2023 (od 12:00 hodin) na spádové škole (pro naší školu je spádován SPŠ, SOŠ a SOU Hradební HK) do 8. září 2023.

Praktická zkouška se bude konat ve stejném časovém období jako v jarním zkušebním termínu a to ve čtvrtek 7. září 2023. Rozpis zkoušky dostanete na email 20.8.2023.

Ústní zkouška pro všechny obory se koná v pondělí 11. září 2023 od 7:45 hodin v naší škole. Rozpis obdržíte na email 30.8.2023.

Hodnocení všech zkoušek je totožné s hodnocením v jarním zkušebním období.

Témata zkoušek jsou taktéž totožná s tématy v jarním zkušebním období..