Autotronik – Praktická zkouška

Praktická zkouška se koná:                dílny COV – školní AUTOSERVIS, Sl. Předměstí, Vážní 1098.

Termí:                                                    duben 2024.

Rozsah konání:                                    210 minut v jednom dni.

Způsob konání:                                   každý žák si vylosuje jedno téma praktické části maturitní zkoušky, které se skládá z praktického úkolu a závěrečného shrnutí výsledků.