Maturitní zkoušku Písemná práce z Anglického jazyka a písemná zkouška z Českého jazyka a literatury vykonáte ve stejné učebně jakou máte na pozvánce na Didaktický test z výše uvedených jazyků, Před učebnou bude vyvěšen jmenný seznam. Ve škole bude vyvěšeno, jaká učebna je U1 až U8 (při vstupu do budovy od recepce a na nástěnce pro suplování u výtahu).
Ti, co mají Didaktický test z Matematiky písemnou zkoušku z Anglického jazyka nepíší.
Písemná práce z Anglického jazyka se koná ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 13:00 hodin. 
Na učebnu se dostavíte včas. V případě pozdního příchodu nebudete vpuštěni do učebny a budete se muset do 3 dnů písemně omluvit s udáním důvodu panu řediteli (ne email), jinak Vám termín zkoušky propadne. Ten Vám může propadnout i pokud pan ředitel omluvu neuzná. Omluva musí být doložena např. dokladem od lékaře, dopravce. Zpožděnka není doklad a zpoždění spoje většinou nebývá důvodem k uznání omluvy. Doporučuji si vybrat spoj do školy i s mírným dřívějším příchodem. Potvrzení o povolení pozdních příchodů není taktéž doklad pro omluvu k maturitní zkoušce.
Povolené pomůcky: Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Ten musí být bez vpisků a nesmí v něm být nic založeno, jen záložky pro rychlou orientaci. Slovníky zkontroluje zadavatel před zkouškou a nevhodné Vám vezme. Ve třídě bude jeden slovník pro možné půjčení na určitý čas. Doporučuji své slovníky, ale čisté.
Dále si s sebou vezměte černě nebo modře píšící psací potřebu. NESMÍ BÝT GUMOVATELNÁ.
Písemná práce z Českého jazyka a literatury se koná v pátek 28. dubna 2023 od 8:00 hodin. 
Na učebnu se dostavíte včas. V případě pozdního příchodu nebudete vpuštěni do učebny a budete se muset do 3 dnů písemně omluvit s udáním důvodu panu řediteli (ne email), jinak Vám termín zkoušky propadne. Ten Vám může propadnout i pokud pan ředitel omluvu neuzná. Omluva musí být doložena např. dokladem od lékaře, dopravce. Zpožděnka není doklad a zpoždění spoje většinou nebývá důvodem k uznání omluvy. Doporučuji si vybrat spoj do školy i s mírným dřívějším příchodem. Potvrzení o povolení pozdních příchodů není taktéž doklad pro omluvu k maturitní zkoušce. Žáci, kteří mají z psychologické poradny doporučeny mít kompenzační pomůcky, vezměte je s sebou. V učebně budou jedny k zapůjčení. U pomůcky PC notebook dostanete.
Povolené pomůcky: Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Ty musí být bez vpisků a nesmí v nich být nic založeno, jen záložky pro rychlou orientaci. Pravidla zkontroluje zadavatel před zkouškou a nevhodné Vám vezme. Ve třídě budou jedny Pravidla pro možné půjčení na určitý čas. Doporučuji svá Pravidla, ale čisté. Žáci, kteří mají z psychologické poradny doporučeny mít kompenzační pomůcky, vezměte je s sebou. V učebně budou jedny k zapůjčení. U pomůcky PC notebook dostanete.
Dále si s sebou vezměte pro obě zkoušky černě nebo modře píšící psací potřebu. NESMÍ BÝT GUMOVATELNÁ.
 
Vezměte s sebou občanský průkaz pro kontrolu totožnosti (zadavatelé Vás nemusí znát).
 
Na písemné práce dostanete oficiální tiskopisy v dostatečném množství. SVÉ PAPÍRY MÍT NESMÍTE, ANI ČISTÉ!!!
 
Přijdete ve slušném oděvu (nemusíte společenský oděv)!!!!! To znamená ne kalhoty s otvory (dírami), kraťasy. Při zkoušce se nepřezouváte.
 
V případě nejasností nebo připomínek nebo i v případě, že Vám bylo řečeno něco jinak, mne ihned kontaktujte na e-mail, nebo se zastavte ve škole.