Společná část – jarní zkušební období

Didaktické testy se konají:

Matematika – úterý 2. května 2023 od 8:00 hodin; délka zkoušky je 135 minut, u PUP o příslušné procento více.

Anglický jazyk – úterý 2. května 2023 od 13:30 hodin; délka zkoušky je 40 minut poslech a 70 minut zkouška, u PUP o příslušné procento více.

Český jazyk a literatura – středa 3. května 2023 od 8:00 hodin; délka zkoušky je 85 minut, u PUP o příslušné procento více.

 

Učebny U s přesným určení učeben ve škole, najdete při vstupu do budovy školy. Označení je i na učebnách. Jedná se o učebny 3. patra budovy školy a přístavby.

Povolené pomůcky máte uvedené na pozvánce, případně na Doporučení PPP.

Oficiálně povolené pomůcky.

Anglický jazyk a Český jazyk a literatura – žádné pomůcky

Matematika – Matematické, fyzikální a chemické tabulky (příp. jiné učební pomůcky schválené MŠMT, které svým obsahem nepřesahují rámec tabulek, např. různé souhrny, leporela atd.), kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). V tabulkách nesmí být žádné vpisky (zvýrazněné pasáže či záložky jsou povoleny).