Detail novinky

Náhradní termín přijímacích zkoušek a odevzdání zápisových lístků

Na základě dodatku k opatření obecné povahy Vám sděluji následovné:

Uchazeč, který nekonal přijímací zkoušku v některém řádném termínu, může požádat pana ředitele o konání zkoušky v náhradním termínu. Tento svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu musí sdělit panu řediteli do 14. května 2021. Jedná se jen o uchazeče, kteří měli konat zkoušku na naší škole ve dvou termínech. Ostatní uchazeči mají taktéž nárok na náhradní termín, ale musí být omluveni do 11. května. 2021.

Pokud jste se již řádně omluvili panu řediteli za neúčast na přijímacích zkouškách, nemusíte potvrzovat svůj zájem. Vám již vzniká automaticky nárok na zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 2. a 3. června 2021 pro všechny školy.

Pozvánky na náhradní termín přijímacích zkoušek obdržíte 19. nebo 20. května 2021.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 19. května 2021 a uchazeči začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku.

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek budou zveřejněny až 14. června 2021. protože již vyprší lhůta pro odevzdání zápisových lístků. Pokud budete na základě výsledků náhradního termínu přijat na školu, můžete na první škole vzít zápisový lístek zpět a odevzdat je na škole, kde jste udělali zkoušku v náhradním termínu, a byl jste na tuto školu přijat.


Vytvořeno: 10.5.2021