Detail novinky

PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY K ZMĚNĚ V ORGANIZACI OBĚDOVÝCH PŘESTÁVEK

V návaznosti na počet strávníků při obědových přestávkách a vzhledem k veliké disproporci strávníků o přestávkách v 11:35 hodin a 12:30 hodin, dochází od 19. 9. 2022 ke změně organizace výuky u 3. ročníků maturitních oborů, a to po celou dobu školního roku 2022/2023. Třídy 3. Ma, 3. Mi a 3. Mp budou mít od 19. 9. 2022 obědovou přestávku od 12:30 do 13:00 hodin. Výdej obědů bude navíc zrychlen dodáním druhého nápojového automatu – dle dodavatele by měl být dodán do konce září. Pro ostatní třídy se nic nemění.


Vytvořeno: 16.9.2022