Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)“

Jsme partnerem projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání

              v Královéhradeckém kraji I(I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Seznam kroužků

realizovaných SOŠ A SOU Hradec Králové

v rámci projektu I-KAP KHK I

 

Domácí automatizace – SŠ 

probíhají dva kroužky (stejný název, ale pro dvě skupiny žáků – jeden v lichém a druhý v sudém týdnu)

2 hodiny 1x za 14 dnů, od února 2018 (resp. nyní od října 2018), lektor – Ing. L. Nepokoj

Reálné využití domácí automatizace, inteligentní elektroinstalace, smart home, programování. Jedná se o systém  řízení  základních funkcí domu, jako jsou například osvětlení, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, domácí přístroje, audio a video technika,  zabezpečení budovy, bezpečnostní funkce, stínění a další. Žáci střední školy si osvojují nejen instalaci , ale i  programování a nastavování systému.

Robotika pro ZŠ   (ZŠ Habrmanova)

2 hodiny 1-2x do měsíce, od března 2018, lektor – Bc. J. Žákech

Úvod do základů programování pomocí algoritmizačních her, následně programování robotů pomocí grafických programovacích jazyků.

Robotika pro SŠ

2 hodiny každý týden, od dubna 2018, lektor – Bc. J. Žákech

Úvod do problematiky programování robotů a automatizace. Základy číslicové techniky a jejich následné využití při programování.

Programování pro SŠ

2 hodiny každý týden, od března 2018, lektor – Bc. J. Žákech

Základy programování, volitelně HW (mBot, Lego Mindstorms) nebo SW (Scratch, Blockly, Kodu).

Programování a logické hry pro ZŠ (ZŠ Habrmanova)

1 hodina,  1 až 2x měsíčně, od března 2018, lektor RNDr. Z. Bláha

Činnost zaměřena na rozvoj logického myšlení za pomoci různých hlavolamů, logických úloh, kolektivních strategických her apod.

Programování a logické hry pro ZŠ (ZŠ Vocelova)

1 hodina,  1 týdně, od března 2018, lektor RNDr. Z. Bláha

Činnost zaměřena na rozvoj logického myšlení za pomoci různých hlavolamů, logických úloh, kolektivních strategických her apod.

V návaznosti pak základy jednoduchého, grafického programování v systému scratch

Pro všechny kroužky je maximální kapacita 12 žáků. Počet a rozložení hodin se může měnit v závislosti na změnách rozvrhu a harmonogramu školního roku.