Realizované pilotní projekty

Pilotní projekt  255P2004 – Metodika názorné výuky elektrotechniky a elektroniky v autooborech s využitím PC

Cílem projektu je zavedení systému názorné výuky elektrotechniky a souvisejících předmětů v autooborech s využitím adekvátní výpočetní techniky. Sestavení výukových metodik a jejich posloupností gradujících podle náročnosti v návaznosti na tématické plány, pro různé formy výuky s využitím PC-pro automobilové a příbuzné obory. Využití počítačových učeben a prezentační techniky v jednotlivých třídách. Data i výukové metodiky budou zpracovány v takovém formátu, specifikaci, struktuře, obsahu a katalogizaci, aby mohly být začleněny do školského vzdělávacího portálu. Takto budou k dispozici všem pedagogům a školám v celé České republice. Navržený systém je zabezpečen vytvořením metodických šablon pro každé měření, vyrobenými přípravky a měřící technikou aplikující moderní výpočetní techniku a softwarem.

Pilotní projekt  0900P2005 – Výukový software pro automobilní obory SŠ

Cílem bylo vytvoření názorných výukových materiálů pro teoretickou výuku i odborný výcvik, praktická měření a kontrolu činnosti elektroniky motoru, tedy zavedení systému názorné výuky elektronického řídícího systému zážehového motoru s využitím výpočetní techniky a specializovaného softwaru. Dále vytvoření základního vybavení nového pracoviště přípravky a měřicí technikou a výroba nové učební pomůcky pro výuku elektronických systémů vozidla. Pro každé měření byly vytvořit metodické návody a protokoly s hypertextovými odkazy na teoretický výklad a kontrolními otázkami pro žáka. Systém završit souborem testových otázek pro počítačový program „Interaktivní výuka“ a zařadit jako plánovitou součástí výuky v naší škole.

Pilotní projekt  1195P2006 – Výukový software pro nový studijní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

V rámci projektu byly vytvořeny materiály pro zavedení systému názorné výuky ve studijním oboru  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov s využitím výpočetní techniky a specializovaného softwaru. Zajistil škole moderní vybavení potřebným softwarem a novými učebními pomůckami pro výuku měřicí a regulační techniky, elektrických a instalatérských rozvodů.