O projektu:

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento

projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky.

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.

Evaluační setkání

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 zapojena do projektu UNIV 2

Neustále se snižující počet vycházejících žáků znamená i značný úbytek žáků na středních školách. Stoupá počet oborů, které pro nezájem žáků nejsou otevírány. Na tato fakta reagovala i naše škola a vstoupila do projektu UNIV 2, jehož cílem je proměna středních škol na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání.

Na pět stovek účastníků, zejména ředitelé 325 středních, převážně odborných škol ze všech krajů, představitelé krajských úřadů a ministerstva školství, se sešlo 8. prosince v pražském hotelu Pyramida na úvodní konferenci projektu UNIV 2 – KRAJE, aby zahájili několikaletou společnoupráci. Jejím cílem je koncepčně čelit velkému demografickému poklesu počtu žákův počátečním vzdělávání a zároveň v budoucnu při dynamických změnách trhu práceplnit jeho konkrétní potřeby v krajích. To se však podle výsledků konferencepodaří jedině tehdy, pokud bude položen velký důraz na celoživotní vzděláváníčeských občanů.

Ve všech krajích ČR, kromě Prahy, seuskutečnily motivační semináře, jež měly za cíl získat pedagogy středních škol,kteří dosud vyučují žáky v rámci počátečního vzdělávání, pro práci   sdospělými. Tato nová aktivita rozšíří nabídku kvalitních kurzů dalšíhovzdělávání a zároveň pomůže překonat složité období, kdy se školy potýkají spropadem počtu žáků.

Projekt pomáhá středním školám připroměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit  žáky vrámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kroměPrahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší částobyvatel ČR, a to už při rychlých ekonomických i společenských změnáchglobalizovaného světa nestačí. Ze zapojených škol se vytvoří vzájemně spolupracujícía propojené sítě. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, abyc elková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám v daném kraji. Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Vytvořené programy budouv kládány do internetového systému daného kraje a díky propojení s ostatními kraji budou provázány nabídky dalšího vzdělávání.

Ve středu 3. března se na naší škole uskutečnilo za účasti JUDr. Radmily Šulcové, vedoucí odboru Krajského úřaduKrálovéhradeckého kraje, hlavního metodika projektu Richarda Veleby a metodikakraje Mgr. Miloše Rojky evaluační setkání, na kterém škola představila aktivity, jež v rámci dalšího vzdělávání již pořádá. Před 17 lety bylo zřízeno středisko se zaměřením na celoživotní vzdělávání – školicí středisko.V počátku se středisko zaměřilo na odborné kurzy a školení v oblasti stavebnictví, postupem času došlo k rozšíření na oblast dopravy,autoopravárenství a informatiky. Lze konstatovat, že škola těmito svými aktivitami částečně předběhla dobu. Ročně se různých forem dalšíhovzdělávání zúčastní na  2 500občanů. Činnost střediska není zaměřena jen na občany KHK, ale v některých tématech postihuje celou ČR. V poslední době jsou partnery střediska iúřady práce KHK, na základě jejich poptávky pořádá středisko i rekvalifikační kurzy. Činnost školy v oblasti dalšího vzdělávání byla velmi vysoce ohodnocena všemi zúčastněnými, dle jejich názoru patří naše škola v této oblasti k nejlepším v celé ČR To však neznamená, že není co zlepšovat a škola lidově řečeno usne na vavřínech. V souladu s cíli UNIVU 2bude více využíván potencionál školy ke vzdělávání dospělých, budou rozšířeny obory, jež budou nabídnuty v tomto vzdělávání, bude připraven sbor lektorů z řad učitelů, jenž vedle práce v počátečním vzdělávání bude působiti ve vzdělávání dospělých.