Projekt Digitální škola – anotace

SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové byla ve výzvě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vybrána k realizaci projektu v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání nazvaného DIGITÁLNÍ ŠKOLA, r.č. CZ.1.07/1.1.05/03.0057 , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Zahájení projektu bylo v září roku 2010 a ukončen bude v únoru 2012.
V rámci projektu bude vytvořen komplexní Školní informační systém ( ŠIS ), který propojí všechny úseky školy a zajistí efektivní fungování celé organizace. Pro operativní získávání informací a pro ty, kteří nevlastní PC nebo nemají přístup k internetu, budou vytvořena v areálu tři Školní informační centra ( ŠIC ), která budou vybavena počítačem s přístupem do ŠIS.

Cíle projektu :
Cílem projektu je vytvořit nový Školní informační systém školy pro zefektivnění fungování celé organizace. ŠIS propojí všechny úseky školy včetně jídelny a internátu. Tento systém zajistí efektivní fungování celé organizace ( školní matrika, evidence zaměstnanců, třídní výkazy, hodnocení, rozvrhy, suplování, rozpočty a agenda školy, přihlášky a odhlášky jídel, omluvenky ze strany žáků a rodičů, komunikace mezi jednotlivými úseky, napojení na e-learning školy, ŠVP, vývěsky, diskuzní fóra, oddělení pro jednotlivé třídy-fotosbírky,aktuality, knihovny atd. ). ŠIS bude využíván všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy a žáky. ŠIS bude rozčleněn na část přístupnou veřejnosti a na část kódovanou jen pro přístup vlastníků uživatelských jmen a hesel. ŠIS bude vytvořen na základě předchozích studií a analýz potřeb školy a jejich jednotlivých úseků a provozů. V rámci projektu bude ŠIS postupně ověřován a přizpůsobován potřebám školy. Bude sloužit nejen pro vnitřní potřeby školy, ale také veřejnosti, zájemcům o studium, spolupracujícím firmám, institucím a absolventům školy.
Dalším cílem projektu je vytvoření tří Školních informačních center  v areálu školy, která budou vybavena počítačem s přístupem na internet a s přístupem do ŠIS. Tato místa budou využívat žáci a pracovníci školy, kteří nemají možnost vlastního připojení z domova nebo potřebují operativně informace o aktuálním rozvrhu, suplování, odhlášení a přihlášení jídel atd.

Ing. Jan Vencl
vedoucí projektu Digitální škola