Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti 

Hradec Králové, Vocelova 1338

partnerovi projektu IQ Industry

IQ industry

Projekt IQ Industry vychází ze zkušeností projektu IQ Auto, rozšiřuje jeho klíčové aktivity          a vytváří komplexní podmínky spolupráce průmyslových firem s jejich sektorem odborného školství    a úřady práce ve spolupráci se zřizovateli škol a zaměstnavatelskými svazy.

Jeho hlavním cílem je prosadit společnou politiku náboru 15letých žáků SŠ ke studiu na vybraných středních odborných školách a nové formy výcviku a vzdělávání učitelů, žáků a studentů těchto škol podle praktických zkušeností průmyslových firem v odborné gesci Sdružení automobilového průmyslu.

        Vlastní realizací se projekt stává nástrojem podpory technického odborného školství v České republice a zakládá podmínky pro vzdělávání mladé generace.

Cíle:

Vytvořit partnerskou síť spolupracujících škol, firem a úřadů práce v oblasti technických oborů vzdělání, vybudovat a realizovat program dalšího vzdělávání pedagogů odpovídajícího školské legislativě a zájmu firem, realizovat k tomu motivační programy pro cílovou skupinu učitelů                k dlouhodobému rozvoji tohoto programu a jeho využití ve školních vzdělávacích programech, prosadit partnerskou síť škol firem a ÚP v oblasti tzv. zelených technologií, zejména alternativních energií,energetických úspor a snižování emisí v dopravě k začlenění do výuky na středních školách.    K tomu využít zpracované kompetenční a obsahové rámce a motivační programy pro učitele EVVO.

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 byla aktivně zapojena v projektu IQ AUTO, nyní spolupracuje s dalšími školami (př. SŠTŘ Nový Bydžov, SPŠ Hronov…), firmami (př. ŠKODA Mladá Boleslav, TANEX PLAST Jaroměř…) i úřady práce  na naplnění cílů projektu  IQ Industry splnění klíčových aktivit.

V klíčové aktivitě č. 1 – vytvoření katalogu nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola úzce spolupracuje se ŠKODA Mladá Boleslav a s TANEX PLAST Jaroměř. S tímto podnikem byl společně vytvořen vzdělávací program „Zkušenosti s marketingem v TANEX PLAST Jaroměř“, jenž byl akreditován MŠMT.

Klíčovou aktivitou č. 2 jsou odborné semináře pro učitelé odborných předmětů a praktického vyučování. Učitelé z naší školy se zúčastnili semináře SECO GROUP Jičín, jehož tématem byla „Štíhlá výroba“, zároveň měli možnost prohlédnout si závod.

V Klíčové aktivitě č. 3, což jsou odborné semináře pro učitele z oblasti EVVO, byly SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradební ve spolupráci s ČEZ – obnovitelné zdroje, zorganizovány 2 semináře a to „Větrná energie“ a „Fotovoltaické systémy“. Jako doplnění připravuje škola exkurzi pro žáky a učitele na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Klíčová aktivita č. 4 – odborná praxe učitelů ve firmách – byla naplněna 14ti denní praxí učitelů p. Bc. Jaroslava Hrůzy a Michala Kašpara ve ŠKODA Mladá Boleslav.