Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků

Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků

Cíl:

Zajistit pro odbornou veřejnost co nejnovější  a nejkomplexnější informace z automobilního průmyslu se zaměřením na značky ŠKODA a SCANIA.

Poskytnout služby v oblasti vzdělávání a odborných znalostí pro učitele a žáky automobilních škol.

Způsoby vzdělávání:

Od roku 2012 se uskutečňují 3x do roka školení na půdě značek BOSCH, ŠKODA A SCANIA. Kterých se účastní  2 učitelé naší školy. Tohoto vícedenního školení se účastní  vybrané školy z jednotlivých krajů.

Naši učitelé dále předávají tyto informace v rámci  školení našim učitelům a učitelům ze škol krajských.

Přínosy pro žáky a pedagogické pracovníky

 • Nejaktuálnější novinky v automobilní technice
 • Obrazová a technická dokumentace
 • Získávání propojenosti sféry průmyslu a školy
 • Vzdělávání dalších škol automobilních v regionu
 • Získání nových pracovních pozic
 • Využívání získaných dat v dalších projektech

Uvedené příklady:

1.Předepínače pásů a rozmístění AIRBAGŮ

 • Princip činnosti
 • Hlavní části a umístění
 • kontroly

2. Vzduchotlaká soustava u nákladních vozidel

 • Rozmístění jednotlivých částí na vozidle
 • Parametry a měřící místa
 • konstrukce

3. Palivové soustavy

 • Rozmístění jednotlivých částí na vozidle
 • Ukázka řezů a parametrů

4. Modul MQB

 • Směr a výhody koncernu VW