O projektu

Projekt SONDA (CZ.1.07/1.1.05/02.0044) podporuje rozvoj středoškolského odborného vzdělávání a vytváření moderních a prestižních forem výuky, které zvýší motivaci žáku ke vzdělávání a které umožní absolventům získat znalosti,  Dovednosti a kvalifikaci pro jejich budoucí zaměstnání nebo následné vyšší vzdělávání. V rámci předkládaného projektu bude analyzován stávající školní vzdělávací program (ŠVP) v šesti modulech:

Modul 1 – Matematika

Cílem aktivity v modulu Matematika je rozvoj matematických znalostí v technických oborech. Součástí modulu byla mimo jiné analýza matematických znalostí žáků nejvyšších ročníků základních škol, řešení otázky navazujícího studia, tvorba výukových materiálů, realizace e-learningu a další aktivity.

Modul 2 – Doprava

Cílem aktivity v modulu Doprava je rozvoj schopností žáků v oboru Doprava a řízení motorových vozidel. Aktivita mimo jiné zahrnuje využití interaktivní tabule nebo moderní techniky GPS pro vyhodnocování jízd pro budoucí povolání dopravců nebo řidičů z povolání. Žáci také pracují v prostředí fiktivní firmy, na jejímž příkladu získávají mezioborové dovednosti pro všechny pracovní pozice v budoucím povolání.

Modul 3 – Cizí jazyky

Cílem aktivity v modulu Cizí jazyky je rozšíření a zdokonalení znalostí žáků v technické angličtině. V rámci této aktivity kromě jiné vznikly 3 typy technických slovníků se slovní zásobou a frázemi, které budou sloužit všem žákům studujícím na škole. Aktivita dbá na silné propojení s praxí, například prostřednictvím technických dokumentací či bezpečnostních předpisů v angličtině.

Modul 4 – MIEZB

Cílem aktivity v modulu Mechanik instalatérských a elektrických zařízení budov je rozvoj schopností a dovedností žáků studujících tento obor. Součástí modulu je mimo jiné tvorba učebních materiálů pro jednotlivé ročníky nebo vytvoření učebny pro praktickou výuku. Ta zahrnuje osm pracovních stolů vybavených zdroji, koncovými zařízeními a měřícími přístroji.

Modul 5 – Diagnostika

Cílem aktivity v modulu Diagnostika je rozvoj schopností žáků studujících v oborech Autotronik, Silniční doprava, Automechanik a Autoelektrikář. Předmětem aktivit v tomto modulu je především prohloubení spolupráce se společností Renault, které škole přináší exkluzivní postavení v rámci Čech a jejím žákům zaměření na diagnostiku vozidel této značky. V rámci aktivit tohoto modulu také škola získala potřebné technické vybavení k provádění diagnostických činností.

Modul 6 – Stavba

Cílem aktivity v modulu Stavba je rozvoj dovedností žáků v učebních oborech Zedník, Obkladač, Montér suchých staveb, Tesař, Malíř, Instalatér a Klempíř pro stavební výrobu v aplikaci moderních trendů ve stavebnictví. Aktivita mimo jiné zahrnuje rozvoj spolupráce s výrobci moderních stavebních technologií, vytvoření a tisk šesti druhů výukových skript nebo pořízeních moderního nářadí pro praktickou výuku.

Tyto moduly budou následně inovovány implementací nových metod výuky. Bude provedena evaluace dopadu těchto inovací na cílové skupiny a nové metody výuky budou zapracovány do ŠVP. Současně bude rozvíjena spolupráce se základními školami a vysokými odbornými školami v regionu za účelem zjištění návaznosti nových forem výuky v rámci vzdělávacího systému. V rámci projektu bude podpořeno vzdělávání odborné angličtiny, využití informačních technologií, rozvoj partnerství se zahraničními odbornými školami formou e-twinningu a vzdělávání s důrazem na ochranu životního prostředí.