Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

image003

 

 

 

 

Informace o projektu realizovaném na naší škole

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Reg.číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Na naší škole je od září 2013 realizovaný projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Tento projekt je významným přínosem pro naší školu z několika pohledů.

Z finančních prostředků projektu budou dovybaveny dílenské prostory i školní laboratoře. V současné době již máme v provozu nové zařízení na měření geometrie podvozku, zařízení na kontrolu a  plnění klimatizace vozidel, zkušebnu vstřikovačů a zařízení na sériovou diagnostiku. Byl již vybrán dodavatel, který do školy dodá nové počítače a interaktivní tabule. Proběhlo výběrové řízení na dodávku strojů, nástrojů a nářadí.

Velký význam má i to, že z projektu jsou financovány učitelé, kteří vedou odborné kroužky pro naše žáky. V kroužcích se žáci seznamují s učivem, které není ve vzdělávacích plánech jednotlivých oborů a získávají tak nové informace i dovednosti. Pro všechny žáky naší školy jsou organizovány exkurze do výrobních závodů a návštěvy odborných výstav. V současné době na škole probíhá výuka v 15 kroužcích.

Dalším přínosem je spolupráce školy s řadou základních škol z okolí Hradec Králové. Na základě smlouvy o spolupráci navštěvují žáci 8 tříd z pěti ZŠ naše dílenské prostory a seznamují se tak zábavnou formou s jednotlivými obory vzdělávání, které naše škola nabízí. Uskutečnilo se již třicetpět návštěv žáků ZŠ a další budou následovat v měsících lednu únoru a březnu. Žákům, kteří nás navštěvují se v našich dílnách líbí a my  věříme, že někteří z nich k nám do školy nastoupí. Spolupráci si chválí i učitelé ze ZŠ, kteří k nám žáky doprovází.

V HK dne: 20.12.2014

Informaci zpracoval: Mgr. Vladimír Čech


Exkurze výrobního závodu f.OSMA

Dne 18.2.2014 se naši žáci zůčastnili exkurze f.OSMA,která je výrobcem kanalizačních trub a armatur.Žáci  se nejdříve seznámili s historií firmy,poté s výrobky a nakonec  s plány do budoucna.Po chvíli se všichni odebrali k prohlídce  výrobní  haly a skladům.V hlavní výrobní  hale se žáci dozvěděli  jakým způsobem  probíhá výrobní proces  veškerých  výrobků  kanalizačních  trub a armatur.Po prohlídce všech   prostorů  výroby  proběhlo malé školení  žáků.Po školení  byla exkurze  s poděkováním ukončena.

19.2.2014  J. Pražák

p1090597


Exkurze do výrobního areálu firmy FV Plast, a.s. v Čelákovicích

Dne 23.1.2014 se naši žáci zúčastnili exkurze ve f. FV Plast, kde se nejprve seznámili s výrobním programem společnosti, technickými parametry výrobků a novinkami v sortimentu. Poté bylo promítnuto video, které je provedlo postupně oběma výrobními areály v Čelákovicích a Bohdalicích u Brna. Po přestávce následovala exkurze celým areálem od skladu suroviny přes výrobní linky, zkušební laboratoře až po sklady, odkud se zboží expeduje. Během exkurze byli žákům k dispozici renomovaní odborníci, kteří byli připraveni zodpovědět všechny jejich případné dotazy. Po exkurzi v areálu následoval návrat do školicího střediska, kde bylo připraveno malé občerstvení a dárek.

Dne 24.1.2014 Jaroslav Ruml

p1090509


Exkurze veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, KRBY a KAMNA

Výstaviště  PRAHA – HOLEŠOVICE  6. 2. 2014

Dne 6.2.2014 se žáci oboru instalatér ze SOŠ a SOU ve Vocelově ulici zúčastnili veletrhu, který byl zaměřen na moderní trendy v oblasti vytápění, úspory energie a efektivního využívání obnovitelných zdrojů. Veletrh byl určen návštěvníkům, kteří řeší snižování energetické náročnosti svých domů, odborníkům z oboru vytápění a všem, kdo má zájem se dozvědět něco nového v této oblasti. K vidění byly firmy se zaměřením na podlahové vytápění, solární systémy, rekuperace, kotle na ohřev vody nebo komínové systémy, které jsou určeny pro všechny druhy paliv a splňují přísné normové požadavky na odvod spalin. Po celou dobu veletrhu se konaly zajímavé přednášky na aktuální témata jak ušetřit za teplo, plyn, elektřinu a vodu. Celkem se tohoto veletrhu zúčastnilo více jak 300 firem.

7. 2. 2014  J. Ruml

p1090577


Exkurze výrobního závodu LAUFEN – Znojmo

Ve dnech 9.12. – 10.12.2013 se žáci oboru instalatér ze SOŠ a SOU ve Vocelově ulici zúčastnili školení u firmy LAUFEN CZ ve Znojmě.

Školení se dělilo na teoretickou a praktickou část, i prohlídku výrobního závodu s ukázkou nejmodernějších výrobních technologií. V teoretické části byla žákům představena historie firmy, na kterou navazovala prohlídka vzorkoven produktů JIKA/LAUFEN/ROCA. Při praktické části si žáci vyzkoušeli montáž některých výrobků firmy a byli seznámeni s chybami, kterých se instalatéři v praxi dopouštějí. Na závěr proběhla návštěva znojemského závodu Laufen CZ s.r.o. kde byl žákům představen proces výroby sanitární keramiky, následovala prohlídka montovnou vodovodních baterií a koupelnového nábytku.

Děkujeme firmě LAUFEN CZ a pracovníkům školicího centra, že umožnili žákům absolvovat toto školení.

14.12.2013 J.Ruml

p1090348


Školení instalatérů ve firmě JIKA-LAUFEN

Ve dnech 1.- 2.12. 2014 se uskutečnilo školení našich žáků ve firmě JIKA-LAUFEN sídlící ve Znojmě, kde se vyrábí sanitární keramika, koupelnový nábytek a kompletují se zde vodovodní baterie.

Nejprve žáci navštívili školící středisko, kde se seznámili s historií a výrobky firmy. Poté následovala návštěva dílny, kde si vyzkoušeli montáž zařizovacích předmětů, s pomocí a výkladem  instruktorů, včetně správného umístění.Po těchto montážních pracech, jsme se odebrali na prohlídku závodu, kde žáci mohli vidět výrobu veškerého sortimentu a přesvědčit se, jak složitý je proces této výroby, kde vše začíná výrobou sádrových forem, mícháním směsí a končí u finálního výrobku.

Školení bylo zakončeno prohlídkou vzorkovny, kde byly vystaveny nebo přímo zabudovány do ukázkových koupelen vybrané druhy sanitární keramiky včetně koupelnového nábytku.


Školení instalatérů ve f. Vipsgas s.r.o. v Liberci

Ve dnech 16. a 17.10.2014 se naši žáci zúčastnili školení ve školícím centru f. Vipsgas. Školení bylo zaměřeno na nástěnné a stacionární plynové kotle a na tepelná čerpadla. Dále zde žáci mohli najít plynové generátory na výrobu teplého vzduchu, tlakové hořáky, plynová topidla, průtokové ohřívače vody, výrobu vody v nepřímotopných boilerech, tmavé infrazářiče, olejové hospodářství, atd… Instalován byl i systém ohřevu užitkové vody solárními kolektory, jejichž energetické zisky jsou kontinuálně zaznamenávány. Školící centrum má velikost 300 m2 a skládá se ze servisní kanceláře, technické kanceláře, dílny, hlavní učebny s kapacitou 24 posluchačů, učebny olejového hospodářství, učebny praxe a technického zázemí. Školení se skládalo ze dvou částí. V teoretické byly s odpovídající podrobností vyloženy principy a vlastnosti tepelných zařízení a byla popsána konstrukční řešení výrobků, včetně regulačních a řídících jednotek. V praktické části byl předváděn postup pro řádné seřízení a  pravidelnou údržbu a problematika servisních zásahů.

Výklad byl demonstrován přímo na funkčních výrobcích, ve kterých byla instalována měřící zařízení, předávající data o předváděných výrobcích na velké digitální displeje a dále do počítače, s jehož pomocí byla zobrazována projektorem na velké promítací plátno.

Velkou výhodou tohoto školení bylo, že si žáci mohli vše vyzkoušet prakticky, a to na všech dostupných zařízení s pomocí odborníků.


Školení instalatérů ve firmě DRAŽICE

Dne 27. 11. 2014 se uskutečnilo školení našich žáků ve f. Dražice, která je členem skupiny NIBE.

Závod vyrábí ohřívače vody, akumulační nádrže a tepelná čerpadla. Žáci se ve školícím centru seznámili s výrobním programem firmy, který je velice rozmanitý co do typů, tak velikosti bojlerů. Tyto ohřívače vody se také dělí podle umístění nebo zavěšení. Žákům bylo v průběhu školení vysvětleno, jak se správně jednotlivé druhy umísťují a dopojují. Každý z typu ohřívačů vody má své využití jak pro rodinné domy, tak pro velké budovy. Žáci se také dozvěděli o dalších modelech, jako jsou nepřímotopné zásobníky a akumulační nádrže. Průřez výrobním programem a různým umístěním a napojením si každý z účastníků školení prohlédl ve vstupní hale školícího centra.

Na závěr se všichni účastníci přesunuli do výrobních prostor firmy, kde viděli výrobu jednotlivých ohřívačů vody od přivezení plechů, přes jejich vystříhání, obrábění, sváření a povrchovou úpravu. Žáky zaujalo nanášení smaltu do vnitřku bojleru pod vysokou teplotou. Celá etapa montáže končí nanesením tepelné izolace a finálním zabalením hotového ohřívače.  Před odjezdem každý obdržel Certifikát o absolvování základního školení společnosti.

7_foto_drazice_p1100500


Exkurse ŠKODA

Začátek exkurse byl v7:00hod. od naší školy. Kde jsme se všichni sešli.

V 9:00hod. jsme přijeli na místo do Mladé Boleslavi.

Každý z exponátu má svojí historií a v době svého vzniku představoval svůj přínos.

Některé ze starších exponátů máme dodnes možnost vidět i na našich silnicích.

Viděli jsme jak jízdní kola tak i motocyklety.

Zaujali nás exponáty v expozici sport. Kde bylo k vidění jak se na svojí dobu dělala reklama a jak vozidla musela zápasit s nepřízní podmínek v nich jezdících.

Zachytili jsme odlišnosti v typech karosérií a viděli jsme jak se vozidlo od prvopočátku uvádí na svět.

Viděli jsme jak se žilo s autem v různých dobách a jak to dopadalo s prototypy.

Prohlídka výrobního závodu začala v 11hod. Kdy nás s průvodci a v krásných vestičkách odvezl autobus do výrobního závodu ŠKODA AUTO Česká republika v Mladé Boleslavi

10

Navštívili jsme linku na výrobu převodovek, kde jsme mohli porovnat různé typy aktuálně vyráběných převodovek určených do koncernových vozů s manuální a robotizovanou převodovkou. Viděli jsme jejich test a jak se provádí kompletace.

Při tom jsme viděli kousíček motorárny, kde jsme viděli práci v cyklech a práci kontrolního automatu, který kontroloval úplnost celého agregátu.

Nahlídli jsme do lisovny kde nás zaujalo jakým způsobem se vyrábí jednotlivé části karosérie.

Průvodci nám ukázali svařovnu, kde jsme viděli velké množství robotů a jakým způsobem se provádí kontrola spojů.

Při prohlídce výrobního závodu nám též bylo ukázáno jakým způsobem se měří geometrie řízení a jak se provádí montáž klimatizací do vozidla s jejich plněním.