image003

Číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0001
Partner projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, se sídlem Vocelova 1338/2, 500 02  Hradec Králové
Název volnočasové aktivity Kroužek klimatizace

Zpráva o činnosti kroužku klimatizace

V období od srpna roku 2013 do června 2015 probíhal na naší škole zajmový kroužek o klimatizacích. Žáci se pravidelně scházeli v odpoledních hodinách vždy na dvě hodiny a v tento vymezený čas si zkoušeli práci s plničkou klimatizací BOSCH ACS 511, který nám darovala Evropská unie v rámci projektu Podpory přírodovědného a technického vzdělávání v Královehradeckém kraji.

Cílem kroužku bylo zlepšit znalosti žáků v oblasti plnění, čištění a okrajově i oprav klimatizací.

Žáci se seznámili s účelem klimatizace a proč je pro řidiče v dnešním provozu důležitá. Dále se pak naučili jak jednotlivé klimatizace rozlišovat a ovládat, přitom se vzdělali v poznávání jednotlivých částí. Po osvojení těchto znalostí se přistoupilo k samotnému servisu klimatizace, který spočívá v doplnění chladícího média, výměny pylového filtru a případného vyčištění od usazených bakterií.

Studenti se seznamili s přístroji jako je UV Lampa se speciálními brýlemi a s přístrojem TIF XP – 1A, což je detektor na únik chladiva. Tyto přístroje byly rovněž pořízeny díky Evropské Unii, které nám napomáhají diagnostikovat různé závady. Když byla závada rozpoznána, byla žáky rychle a efektivně odstraněna díky poznatkům, které získali díky zájmu o studium nad rámec studijního plánu.

V Hradci Králové 25.6.2015

Vedoucí kroužku Lukáš Bouček