Poznáváte svět a přírodu – dětem ku prospěchu

image003

Název projektu: Poznáváte svět a přírodu – dětem ku prospěchu, reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0016

Termín realizace: 1. 4. 2013 až 31. 12. 2014

Realizátor: ZŠ Opatovice nad Labem

SOŠ a SOU Vocelova 1338/2, Hradec Králové 500 02, je partnerem projektu a učitelé odborného výcviku napomáhají při jeho realizaci využíváním dílenských prostor školy, Centra odborného vzdělávání v automobilovém průmyslu a dopravě včetně zařízení a vybavení. SOŠ a SOU Vocelova rovněž zajišťuje prostřednictvím odborného učitele teoretickou výuku nepovinného předmětu Technické kreslení u žáků 8. třídy ZŠ Opatovice.

Projekt je zejména zaměřen na zkvalitnění prvouky, přírodovědy, fyziky, chemie a matematiky. Jedna z forem je činnost žáků v zájmových kroužcích Technické a modelářské práce. Žáci se v těchto zájmových kroužcích seznamují s technickými obory prostřednictví zhotovování jednoduchých výrobků a poznáváním a základní údržbou silničních motorových vozidel a jejich součástí. V rámci výuky  nepovinného předmětu Technické krelení se žáci 8. třídy seznamují se základní orientací v technických výkresech strojírenských a stavebních.

Kontaktní osoby:

Bc. Ladislav Papšík, papsik@sosasou-vocelova.cz