Vstupujeme na trh země souseda, návštěva Nysy

Projekt: Vstupujeme na trh země souseda

Realizátoři projektu: Bonton, Rychnov n. K. a OFIM Opole

Cíl projektu: Seznámení studentů odborných škol se systémem vzdělávání a podmínkami vedení firem v sousedním státě.

Účastníci:

Zespól Szkól Technicznych v Nysie, ul. Szopena 4, 48-300 Nysa

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

Realizace:

Ve středu 26. listopadu 2014 odjela skupina 17 žáků a 2 pedagogů (Mgr. Jiří Krenčík a PaedDr. Milan Němeček) SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova 1338 do Nysy. Zde navštívila ZST Nysa, školu s podobným zaměřením jako má „Vocelovka.“ ZST vyučuje obory stavební, dopravní, autoopravárenské, ale též řemeslné. Zabývá se i vzděláváním dospělých.

Po skutečně srdečném přijetí a občerstvení proběhla videoprojekce o ZST, informaci o „Vocelovce“ podal Mgr. Krenčík. Následně si žáci prohlédli některé učebny a pracoviště praktické výuky v oboru stavebnictví, kde žáci ZST prezentovali svou činnost. Proběhly zde i zábavné soutěže. Žáci si udělali představu o školství v zemi našich sousedů.

Po prohlídce školy jsme se vypravili do historického centra Nysy, kterému se od přelomu 15. a 16. století říká též „Slezský Řím“. Areálu církevních staveb vévodí kostel Nanebevzetí Panny Marie, Arcibiskupský palác, kostel Sv. Petra a Pavla. Samotné náměstí bylo na konci 2. světové války zcela zničeno, dnešní podoba je věrnou kopií.

Následoval oběd a po něm utkání v halové kopané. To po dramatickém průběhu, místy i velmi tvrdě hraném oběma družstvy, skončilo v normální hrací době 8:8. O vítězi tak rozhodovaly pokutové kopy. V nich byli šťastnější chlapci z Vocelovky v poměru 3:1. Následovalo neformální setkání našich a polských žáků, o naše chlapce se velmi zajímala hlavně polská děvčata.

Proběhlo též jednání o budoucí spolupráci. Mgr. J. Krenčík a PaedDr. M. Němeček v zastoupení vedení školy pozvali do HK zástupce vedení ZST, aby poznali „Vocelovku“ a případně zkonkretizovali budoucí spolupráci.

Mgr. Jiří Krenčík