khk              hk

Realizováno za podpory Královehradeckého kraje a města Hradce Králové.

SOŠ a SOU Vocelova HK a SŠOAG Velká HK připravila pro žáky základních škol „Den pro Vás“. Vybraným dnem se stal pátek 2. října 2015.

Časový harmonogram:

8,30-9,00 prezence (vrátnice)
9,00 slavnostní zahájení – tělocvična
9,10 zahájení soutěží a provádění skupin
9,10 – 11,45 soutěže a vlastní provádění skupin
10,00 schůzka učitelů ZŠ se zástupci pořádajících SŠ
11,45–12,45 dopravní hřiště
12,45-13,00 zpracování výsledků; barmanské představení
13,00 předání cen, slavnostní ukončení

 

Dne 2. 10. 2015 se v prostorách naší školy uskutečnil 6. ročník Dne pro vás. Akci jsme pořádali spolu se SŠ obchodu a gastronomie HK.

Akce se zúčastnilo 11 ZŠ, která vytvořily 27 soutěžních družstev. Spolu s ostatními přítomnými žáky přišlo celkem 268 dětí.

Oficiální zahájení se uskutečnilo v tělocvičně, kde na úvod promluvil ředitel naší školy a zástupce ředitelky školy partnerské. Přítomni byli též tři hosté. Dva zástupci KÚ Královehradeckého kraje a zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

A začalo se soutěžit. Jednotlivá družstva navštívila dle harmonogramu soutěžní místa, která se nacházela v prostorách školy. Žáci ukázali svoje dovednosti v oboru elektro, klempíř, instalatér, automechanik, autoelektrikář, kuchař, číšník, prodavač, zahradník a fotograf. Úkoly byly zajímavě voleny, takže je soutěžící plnili se zájmem. Byli též odměňováni drobnými sladkostmi.

Další soutěžní klání následovalo na hřišti školy. Jednalo se o závody na koloběžkách, které měly též řadu nadšenců. Zúčastnilo se 32 soutěžících.

Zároveň se návštěvníci mohli pobavit v tělocvičně školy. Probíhal zde doprovodný program, který uváděl Jakub Malý, moderátor Českého rozhlasu. Velmi se líbilo barmanské vystoupení, zájem byl i o vědomostní kvízy.

Dopoledne příjemně uběhlo a už tady máme závěr. Krásnými cenami a obrovským potleskem byli odměněni vítězové. Ve družstvech zvítězila ZŠ z Jičína a v soutěži koloběžek všechny předčil Jan Vodák ze ZŠ a MŠ Černilov. Blahopřejeme.

Den pro vás je za námi. Určitě se povedl. Rok uteče jako voda a už se bude připravovat další 7. ročník. Takže, kdo zatím váhal s účastí, tady je výzva. Přijeďte a zasoutěžte si s námi. Zase bude něco nového, co Vás překvapí a zaujme.

 

Zpracoval : organizační tým pracovníků SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové