Dovybavení lakovny a dopravní učebny v COV pro automobilový průmysl a dopravu

severovychod

Rozvoj podnikatelského prostředíinvestice

 

 

Název projektu: Dovybavení lakovny a dopravní učebny v COV pro automobilový průmysl a dopravu

Registrační číslo: CZ.1.13/4.2.00/36.01280

Datum zahájení projektu: 1.10.2013

Datum ukončení projektu: 30.9.2015

Způsobilé výdaje projektu : 3 314 866,38 Kč

Celkové výdaje projektu : 3 416 208,94 Kč

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na dovybavení dílny a učebny pro praktickou výuku žáků v učebních a studijních oborech (ŠVP) autolakýrník, karosář, dopravní prostředky – silniční doprava, autotronik, autoelektrikář, automechanik, provoz a ekonomika dopravy a je koncipován do dvou tematických částí:

1. Dovybavení lakovny přípravným stáním k lakovací kabině včetně souvisejících stavebních a technologických úprav pro obor autolakýrník. Realizace projektu nové technologie lakovací a sušící kabiny umožní zapojit všechny žáky ve skupině do praktického výcviku v požadované míře při splnění všech hygienických požadavků.

2. Dovybavení dopravní učebny řidičským trenažérem na nákladní automobil a mobilní světelnou signalizací pro dopravní situace, která bude využívána na venkovní přilehlé cvičné ploše – dopravním hřišti. Instalací trenažéru na nákladní automobil bude doplněna stávající příprava na trenažérech pro osobní a jednostopá vozidla o možnost přípravy na získání řidičského oprávnění skupiny C. Procvičování dopravních situací na přilehlé cvičné ploše bude didaktickým nástrojem při výuce předmětu řízení motorových vozidel a bezpečnou přípravou na skutečný „ostrý“ provoz.