Škola pro praxi, praxe pro život

image003

Škola pro praxi, praxe pro život

Cíl projektu:

Prohloubení, zkvalitnění a modernizace praktické přípravy žáků v reálném pracovním prostředí.

Dílčí cíle:

  1. Vybudování sedmi funkčních středisek praxe na třech partnerských školách.
  2. Získání nových partnerů pro realizaci praktického vyučování žáků.
  3. Zapojení externích odborníků do praktického vyučování žáků na školách.
  4. Integrace zkušeností z provádění praktického vyučování v jednotlivých regionech.
  5. Pořádání odborných workshopů.

Partnerské školy:

  1. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
  2. SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
  3. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Podporované obory na SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338:

Autotronik (39-41-L/01)

Stavební provoz (36-44-L/51)

MIEZ (39-41-L/02)

Celková výše podpory: 9 041 715,- Kč  ( Strukturální fond 7 685 458,- Kč, státní rozpočet ČR 1 356 257,- Kč)