ERASMUS+ Stáž našich žáků v automobilových podnicích v Irsku

 

 

ERASMUS+ Stáž našich žáků v automobilových podnicích v Irsku

 

Naše škola organizovala ve šk. roce 2021/22 pro vybrané žáky 3. a 4. ročníků učebních autooborů praxi nejen u českých firem ale i u vybraných firem zahraničních. Ta v tomto roce proběhla, z důvodu koronavirové krize, pouze v podzimním termínu po dobu 14 dní, od 17. 10. do 31.10. 2021.

Tato zahraniční praxe (odborný výcvik) je mimořádnou příležitostí a naše škola ji zařídila pro vybrané dobré žáky na základě prostředků, které se nám podařilo získat z projektu Erasmus+.

Praxe žáků proběhly v Irsku, v historickém městě Mallow asi 30 km od Corku a to v autoopravnách s různými zaměřeními. Praxe je součástí povinné praxe našich žáků v rámci příslušného ŠVP. Žáky doprovázel pedagog z naší školy. Ubytovaní jsme byli v Irských rodinách, což umožnilo, kromě zdokonalení komunikačních dovedností, také poznat irskou kulturu a kuchyni.

Zahraniční praxe se zúčastnilo celkem 11 žáků učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01), Autolakýrník (23-61-H/01).

Hlavním cílem projektu je zlepšení odborné úrovně žáků. Ale jde i o získání většího přehledu a chápání technických souvislostí v oboru a poznání spojené s výkonem odborných technických prací a ověření si svých znalostí a dovedností v oboru při realizaci samostatného odborného projektu a při prezentaci jeho výsledků. Žáci také poznají nové stroje, přístroje a materiály, které se u nás dosud běžně nepoužívají, ale jejichž využití se v budoucím období předpokládá.

Komunikačním a výukovým jazykem v projektu „Stáže našich žáků v automobilových podnicích v Irsku“ je angličtina, dalším cílem projektu je posílit jazykové dovednosti žáka v jiném než mateřském jazyce: jeho verbální projev, schopnost porozumění a komunikace v angličtině, ale také penzum oborových termínů. Realizací praxí v zahraničí chceme přispět mimo jiné k získání přehledu o způsobu práce v oboru v zahraniční firmě a k následnému zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na evropském a tamním pracovním trhu. Dalším cílem projektu je zvýšit informovanost žáků o pracovním uplatnění v zemích EU a zajistit šíření těchto informací.

Žáci dostali také přílležitost k prozkoumání samotného města Mallow se středověkým hradem a o víkendu pro nás byly zorganizovány výlety do Corku a národního parku Killerny. Krásným zážitkem pro nás byla návštěva u moře v Ardmore s typickými ostrovními útesy.

A co na to naši žáci? Zde je několik postřehů:

„Ve volných dnech jsme také jezdili po výletech. První výlet se týkal historie města Killarney a druhý byl na Mizen head který byl prostě dechberoucí. Nádherný výhled na moře na který asi nikdy nezapomenu a to i přes tří hodinovou cestu. J Díky Erasmu jsem se mohl podívat do Irska které mě překvapilo krásnou přírodou, naučil jsem se spoustu nových věcí v práci a konečně procvičil angličtinu v praxi. Taky jsem se poučil o irské kultůře a historii.”

 

„Také jsme se dostali k zajímavým autům, které bychom v Čechách opravovat nemohli. Zde byl i prostor na to, abychom zdokonalili své dovednosti v angličtině, protože se tu ani jinak domluvit nedalo. Myslím si, že jsem se naučil hodně odborných výrazů a že už nemusím popisovat jednotlivé části auta slovem „this“.”