Detail novinky

Reg. kolo soutěže odborných znal. a dov. oboru Stav. klempíř ve Stochově

logo-ckp Ve dnech 24. – 26. 2. 2016 se pod záštitou cechu KPT uskutečnila soutěž žáků oboru stavební klempíř pro český region. Do soutěže se přihlásilo celkem pět škol. Naši školu reprezentovali pod vedením UOV Martina Johna žáci druhého ročníku Musil Vojtěch a Sedlák Karel.

Praktickým úkolem soutěžících bylo oplechování sedlové střechy na jedné straně s arkýřem a na druhé s dilatačním napojením. Většina soutěžících tento úkol zvládla na výbornou v poměrně krátkém čase, i když odborná porota složená ze zástupců cechu, výrobců materiálů a odborníků z praxe nějaké ty drobné nedostatky našla. Po absolvování praktické části soutěže následovala část teoretická. Chlapci odpovídali na 25 odborných otázek. Žáci Vocelovky neudělali žádnou chybu a stejně jako domácí tým získali plný počet bodů. Celkový součet bodů za praktickou a teoretickou část znamenal, že naši žáci získali krásné třetí místo. Toto umístění rozhodlo, že Vojtěch Musil a Karel Sedlák budou reprezentovat SOŠ a SOU Vocelova na celorepublikovém kole této odborné soutěže, které se bude konat v Brně.

Chlapcům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim co nejlepší umístění na republikovém finále v Brně.

216_SOD_klempir_STOCHOV


Vytvořeno: 3.3.2016