Info – doprava

ODBORNÁ ŠKOLENÍ

Středisko celoživotního vzdělávání Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, bylo akreditováno na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru dopravy. Na základě ustanovení § 49 odst. 2 zákona č.247/2000 Sb., o získání a zdokonalování  odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k provozování výuky a výcviku – číslo 3/2008 v rozsahu skupin řidičského oprávnění C, C+E.

Osvědčení vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje:

  • č.j..6956/DS/2008/GL