Profesní průkaz řidiče

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti v rozsahu skupin řidičského oprávnění C,E

Určeno: pro povolání řidič

Termíny školení: dle dohody  (pracovní dny a soboty)

Začátky školení: 8,00 hodin

Platba: v hotovosti proti potvrzení v den konání školení

Informace na telefonu: 601 576 882

Informace na e-mailu: puhony@sosasou-vocelova.cz

 Upozornění: přihláška musí být zaslána minimálně 10 dní před termínem konání školení a to kvůli včasnému zaslání seznamu účastníků na příslušné dopravní odbory.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Do školení může být zařazen řidič, který splňuje všechny zákonem předepsané podmínky a je držitel řidičského oprávnění skupiny C nebo C,E. Zákon č. 247/2000 Sb.

Řidič po úspěšném absolvování tohoto odborného školení získá Profesní průkaz řidiče v rozsahu řidičského oprávnění C,E.

Školení je v rozsahu 140 vyučovacích hodin!

PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ

Do školení může být zařazen řidič, který splňuje všechny zákonem předepsané podmínky a je držitel řidičského oprávnění skupiny C nebo C,E a ve stejném rozsahu i Profesního průkazu řidiče. Zákon č. 247/2000 Sb.

Řidič po úspěšném absolvování tohoto odborného školení získá potvrzení do Profesního průkazu řidiče v rozsahu řidičského oprávnění C nebo C,E.

Školení je v rozsahu 35 vyučovacích hodin

  1. dle §48 odst.2 (jednou ročně 7 hodin po dobu 5 let)
  2. dle §48 odst.4 (jednorázově 35 hodin)