Řidiči referenti

Školení řidičů referentských vozidel

Určeno: pro řidiče referentských vozidel a traktoristy

Termíny školení: dle dohody – pracovní dny a soboty

Začátky školení: 8,00 hodin

Platba: v hotovosti proti potvrzení v den konání školení

Informace na telefonu: 601 576 882

Informace na e-mailu: puhony@sosasou-vocelova.cz

Pravidelné školení řidičů referentských vozidel

Do školení může být zařazen řidič, který splňuje všechny zákonem předepsané podmínky a je držitel řidičského oprávnění skupiny B popř. T.

Řidič  po úspěšném absolvování tohoto odborného školení získá pro firmu potvrzení o absolvování pravidelného školení řidičů referentů dle Zákoníku práce části – BOZP.

Školení je realizováno v rozsahu 3 – 4 vyučovacích hodin

Obsah školení:

  • znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásady bezpečné jízdy
  • znalost preventivní údržby vozidel
  • znalost ekonomického používání vozidel
  • znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla
  • znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
  • bezpečnost práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách

vozidel (nařízení vlády č. 168/2002 Sb.)

  • volitelné téma dle potřeb organizace