Harmonogram výdeje stravy

Snídaně :  od 6.00 – 7.15      7,30 bude jídelna uzavřena

 

Oběd      :  od 10.45 – 11.00  výdej do jídlonosičů (pouze pro výdej stravy               

                                             nemocných strávníků, jinak se strava během výdeje

                                             neexpeduje do přenosek.

                        10.45  – 11.15    Foma, cizí strávníci, AXIS

                         10.15  – 11.45    SOS – SOŠ žáci praxe

                         11.30  –  12.05   SOS – SOŠ žáci teorie

                         12.00  – 12.30     Soukromá ZŠ 1. stupeň

                         13.30  – 13.00   SOS –SOŠ  žáci teorie

                         13.10  –  13.35   Foma, cizí strávníci, AXIS

                         12.40  – 13.10    Soukromá ZŠ 2. stupeň

                         13.35 – 14.10    Soukromá ZŠ 2. stupeň

                         14.30                   jídelna bude uzavřena 

 

 Večeře   :       17.00 – 17.45 

                         18.00                jídelna bude uzavřena        

Žádáme strávníky o dodržování vymezených časů dle určených skupin a dodržování vymezených prostorů pro konzumaci pokrmů.

Žák – strávník má povinnost mít při výdeji čip nebo ISIC kartu a tím nezdržovat výdej stravy při dohledávání v počítači !!

V Hradci Králové dne 1.9. 2023   Schválil : Ing. Lukáš Nepokoj – ředitel školy