Detail oboru

Autotronik

Čtyři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s maturitní zkouškou
39-41-L/01

Autotronik je studijní obor s rozšířeným odborným výcvikem zakončený maturitní
zkouškou.
Je zaměřen na diagnostiku, její analýzu a následné praktické provedení oprav silničních vozidel. V průběhu studia je žák seznámen s konstrukcí motorových vozidel a jejich elektronickými systémy a jejich aplikací při realizaci údržby a oprav. Výuka je zaměřena na servisní technologie, údržbu, kontrolu a hodnocení technického stavu vozidel – teoreticky i prakticky. Žáci vyšších ročníků mohou konat praxi ve specializovaných firmách.
Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole, především technického zaměření.

Uplatnění absolventa v praxi

 • vedoucí pracovníci a odborníci na opravy a diagnostiku
  vozidel v autoservisech
 • střední technicko-hospodářské funkce v autoopravárenství
 • technici na stanicích technické kontroly (STK a ME), apod.
 • podnikatel v oboru autoopravárenství

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • stáže a exkurze v zemích EU
 • zdarma ŘO skupin B a C
  a možnost profesního průkazu
  řidiče za zvýhod. podmínek
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk – Anglický 3 3 3 3 12
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Dějepis 1 1 0 0 2
Základy přírodních věd 0 1 1 0 2
Fyzika 1 1 2
Matematika 4 3 2 3 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Ekonomika 0 1 2 0 3
Části strojů a mechanizmy 0 2 0 0 2
Elektrická příslušenství silničních vozidel 0 1 2 2 5
Elektronika 0 2 2 2 6
Mechanika 2 0 0 0 2
Odborný výcvik 6 7 10 7 30
Silniční motorová vozidla 1 1 2 2 6
Strojírenská technologie 2 0 0 0 2
Technická dokumentace 2 0 0 0 2
Technologie oprav a diagnostika 1 1 2 2 6
Eletrotechnika 2 0 0 0 2
Ostatní předměty
Řízení motorových vozidel 0 2 0 0 2
Celkem hodin týdně 32 34 33 29 128