Detail oboru

Karosář

Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
23-55-H/02

Karosář je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor se zaměřuje na opravy
karosérií a skříní silničních vozidel.
Žáci se seznámí s konstrukcí silničních vozidel, zejména s konstrukcí jejich karosérií
a rámů, mechanismy karosérií a jejich seřizováním, opravami poškození, montážemi
příslušenství, odhady nákladů na opravu a hodnocením technického stavu karosérie vozidla
‐ teoreticky a prakticky. Velký důraz je kladen nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na
uplatnění získaných znalostí při odborném výcviku v dílnách. Žáci vyšších ročníků mohou
konat praxi ve specializovaných firmách.
Součástí studia je získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311
W01, ZK 31, 32 – S ‐ 1,2,3 a řidičského oprávnění skupiny B pro osobní automobily s možností
rozšíření o skupinu C pro nákladní vozidla.

Uplatnění absolventa v praxi

 • opravy karosérií a skříní vozidel
 • montáže příslušenství a vybavení
  vozidel, seřizování pohyblivých
  částí vozidel, zasklívání oken, …
 • výroba karosérií a skříní a jejich
  ošetřování
 • ve strojír. výrobě, zejm. při zpracování
  plechů a svařování konstrukcí

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • možnost ubytování a stravování
 • moderní vybavení dílen
 • zdarma řidičské oprávnění sk. B
 • svářečský kurz – svařování v
  ochranné atmosféře
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 2 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Řízení motorových vozidel 0 1 0 1
Silniční vozidla 0 2 2 4
Strojírenská technologie 3 0 0 3
Technologie 2 2 4 8
Technická dokumentace 1 1 1 3
Strojírenství 1 1 0 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
Celkem hodin týdně 32 32 32 96