Detail oboru


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/46193/virtual/www/wp-content/themes/simple/specialization.php on line 39

Klempíř

Stavební výroba
Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
23-55-H/01

Klempíř je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený zejména na
práce na střešních konstrukcích.
Žáci se seznámí se zpracováním jemných plechů a jsou schopni v dílně vytvářet
jednoduché klempířské prvky. Dále se seznámí s úpravou profilovaných střešních krytin, či
sériově vyráběných klempířských prvků a jejich montáží na střeše během praxe. Během
studia mají možnost zúčastnit se školení o používání a zpracování nových materiálů, která se
organizují v prostorách školních dílen. Velký důraz je kladen nejen na teoretickou přípravu,
ale hlavně na uplatnění získaných znalostí při odborném výcviku v dílnách. Žáci vyšších
ročníků mohou konat praxi ve specializovaných firmách (i rodinných) v blízkosti bydliště, kde
mohou uplatnit a prohloubit nabyté znalosti.
Královéhradecký kraj v rámci podpory vyplácí všem žákům tohoto oboru každý měsíc
finanční podporu. Po oboru je na trhu práce dlouhodobě vysoká poptávka. Pro práci v oboru
není třeba nákladné materiální vybavení.
Úspěšní žáci mohou navázat studiem maturitního oboru Stavební provoz.

Uplatnění absolventa v praxi

 • ve stavebních firmách ‐ klempíř,
  jako zaměstnanec i zaměstnavatel
 • ve firmách provádějící klempířské
  práce
 • ve stavebních firmách
 • ve firmách provádějících montáž
  vzduchotechniky
 • samostatně na ŽL nebo ve skupinách
  při rekonstrukcích střech

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • finanční podpora KHK
 • možnost ubytování a stravování
 • moderní vybavení dílen
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 2 2 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Materiály 1 1 1 3
Technická dokumentace 2 2 2 6
Technologie 2 2 4 8
Stroje a zařízení 1 1 0 2
Odborný výcvik 15 15 15 45
Ostatní předměty
Stavební konstrukce 1 1 0 2
Celkem hodin týdně 32 32 32 96