Detail oboru


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/46193/virtual/www/wp-content/themes/simple/specialization.php on line 39

Tesař

Tři roky / Denní forma studia / Střední vzdělání s výučním listem
36-64-H/01

Tesař je učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na tesařské práce na
pozemních, dopravních a vodních stavbách.
Žáci se seznámí s výrobou a montáží všech tesařských konstrukcí střech a zastřešení, dále
s veškerými druhy dřevostaveb a s dalšími druhy tesařských konstrukcí. Součástí výuky je
i seznámení s montážemi sádrokartonových konstrukcí včetně půdních vestaveb ‐ teoreticky
i prakticky. Velký důraz je kladen nejen na teoretickou přípravu, ale hlavně na uplatnění
získaných znalostí při odborném výcviku v dílnách i na stavbách. Žáci vyšších ročníků mohou
konat praxi ve specializovaných firmách v blízkosti bydliště.
Královéhradecký kraj v rámci podpory vyplácí všem žákům tohoto oboru každý měsíc
finanční podporu. Po oboru je na trhu práce dlouhodobě vysoká poptávka.
Úspěšní žáci mohou navázat studiem maturitního oboru Stavební provoz.

Uplatnění absolventa v praxi

 • tesařské konstrukce střech
 • provádění dřevostaveb všech typů
 • práce ve výrobnách dřevěných
  prefabrikátů (vazníky, panely atd.)
 • práce se sádrokartonem na
  půdních vestavbách
 • zhotovování staveb zahradní
  architektury – altány, pergoly

Výhody studia

 • dostupnost – 5 minut od
  Terminálu HD a nádraží ČD
 • finanční podpora KHK
 • možnost ubytování a stravování
 • moderní vybavení dílen
 • Wi‐Fi, Office 365, ECDL, …

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 1 1 2 4
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 2 0 3
Základypřírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 1 1 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 2 3
Odborný výcvik 15 15 15 45
Materiály 1 3 1 5
Odborné kreslení 2 2 2 6
Stavební konstrukce 0 0 2 2
Technologie 3 3 3 9
Celkem hodin týdně 31 33 33 97