Detail novinky

Výuka autoškoly (teorie) v období distanční výuky (25.2. až 29.4.2021)

Výuka bude realizována kurzy dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktuálním vládním usnesením souvisejícím s bojem proti epidemii koronaviru. Tyto kurzy neprobíhají dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

1. Organizace kurzů:

  1. Výuka se týká pouze žáků, kteří jsou zařazeni do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění na SOŠ a SOU. V případě nejasností kontaktujte vedoucího autoškoly p. Půhoného.
  2. Výuka bude probíhat v počtu 9 žáků + 1 vyučující v jedné učebně.
  3. Všichni účastníci musí mít po celou dobu výuky zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP 2.
  4. Rozsah prezenční výuky 2 dny je nezbytný k výuce témat, které není možno odučit distanční formou.
  5. Účast na těchto kurzech je podmínkou pro dokončení výuky a výcviku k získání příslušných řidičských oprávnění!
  6. Kurzy budou probíhat v učebnách autoškoly – 2. patro budovy domova mládeže SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338. Rozpis umístění účastníků bude na dveřích učeben.
  7. Žáci se při příchodu do školy nezdržují nikde jinde než na místě – v místnosti předem určené. Během pohybu po budově školy se zbytečně nezdržují a přesouvají se nejkratší cestou do dané místnosti.
  8. Z důvodu účasti na této výuce autoškoly se žák ze standardní nebo z on-line výuky ve škole omlouvá dopředu třídnímu učiteli. Absence je v třídní knize řešena jako „nezapočitatelná“.
  9. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  10. Vzhledem k nejisté situaci si vyhrazujeme možnost úpravy termínu kurzů. V tomto případě budou žáci informování e-mailem.

2. Harmonogram kurzů – za předpokladu distanční výuky:

třída týden datum den začátek konec obor
3.C+2.C 8. 25.02.2021 čtvrtek 7:00 14:40 3.r AL + Kar  2.r AEL
    26.02.2021 pátek 7:00 14:40 3.r AL + Kar  2.r AEL
3.MP 11. 17.03.2021 středa 7:00 14:40 PED
    18.03.2021 čtvrtek 7:00 14:40 PED
2.MP 12. 25.03.2021 čtvrtek 7:00 14:40 DP
    26.03.2021 pátek 7:00 14:40 DP
2.D 12. 23.03.2021 úterý 7:00 14:40 MOP
    30.03.2021 úterý 7:00 14:40 MOP
2.B 15. 13.04.2021 úterý 7:00 14:40 MOP
    15.04.2021 čtvrtek 7:00 14:40 MOP
2.MA+MI
17. 27.04.2021 úterý 7:00 14:40 AT
    29.04.2021 čtvrtek 7:00 14:40 AT

3. Harmonogram kurzů – za předpokladu distanční výuky teorie a prezenční praktické výuky:

třída týden datum den začátek konec obor
3.C+2.C 8. 25.02.2021 čtvrtek 7:00 14:40 3.r AL + Kar  2.r AEL
    26.02.2021 pátek 7:00 14:40 3.r AL + Kar  2.r AEL
3.MP 11. 17.03.2021 středa 7:00 14:40 PED
    18.03.2021 čtvrtek 7:00 14:40 PED
2.MP 12. 25.03.2021 čtvrtek 7:00 14:40 DP
    26.03.2021 pátek 7:00 14:40 DP
2.D 12. 23.03.2021 úterý 7:00 14:40 MOP
    30.03.2021 úterý 7:00 14:40 MOP
2.B 14. 06.04.2021 úterý 7:00 14:40 MOP
    08.04.2021 čtvrtek 7:00 14:40 MOP
2.MA+MI 16. 20.04.2021 úterý 7:00 14:40 AT
    22.04.2021 čtvrtek 7:00 14:40 AT


Vytvořeno: 19.2.2021