Úhrada za poskytnutí informace CENÍK

Úhrada za poskytnutí informace

Ceny jsou kalkulovány vždy na základě nutných nákladů, vynaložených na poskytnutí služby, a to dle následujícího ceníku:

Nutný kalkulovaný náklad Jednotková cena Kalkulovaná jednotka
Práce výkonného pracovníka 150 Kč každá započatá půl hodina práce
Pořizování kopií
jednostranná kopie černobílá A4 3 Kč jeden list
jednostranná kopie barevná A4 8 Kč jeden list
oboustranná kopie černobílá A4 4 Kč jeden list
oboustranná kopie barevná A4 12 Kč jeden list
jednostranná kopie černobílá A3 4 Kč jeden list
jednostranná kopie barevná A3 10 Kč jeden list
oboustranná kopie černobílá A3 6 Kč jeden list
oboustranná kopie barevná A3 18 Kč jeden list
Výtisk z tiskárny PC
jednostranný tisk černobílý A4 3 Kč jeden list
jednostranný tisk barevný A4 8 Kč jeden list
oboustranný tisk černobílý A4 4 Kč jeden list
oboustranný tisk barevný A4 12 Kč jeden list
Skenování
jednostranný formát A4 3 Kč jeden list
jednostranný formát A3 4 Kč jeden list

 

Poštovné za odeslání informace: dle tarifů České pošty

 

Informace se poskytne až po zaplacení poplatku. Poplatek se platí v hotovosti do pokladny školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy. Číslo účtu sdělí na požádání pokladní školy.