Detail novinky

Změna podmínky zakrývání dýchacích cest ve škole

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 se od 8. června 2021 mění podmínky zakrývání dýchacích cest (vyznačeno tučně):

  1. Všichni žáci nosí ve všech prostorách řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Ochranný prostředek dýchacích cest si žáci odkládají do sáčku a poté do tašky.
  2. Všichni zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Dále v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky kabinet, kancelář, sborovnu apod.)

Vytvořeno: 8.6.2021