Detail novinky

Vyhlášení 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 pro tyto obory

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 pro tyto obory:

3652H/01 Instalatér – 2 místa

3941L/01 Autotronik – 4 místa

3941L/02 Mechanik instalatérských a el. zařízení – 2 místa

3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy – 2 místa

Termín pro podání přihlášek na obory středního vzdělání s výučním listem je 28.8.2018. Školní přijímací zkoušky budou konat uchazeči oborů Autotronik, Mechanik inst. a el. zařízení a Provoz a ekonomika dopravy . Pozvánku obdrží týden před jejich konáním.

Kritéria pro přijetí jsou shodná jako v 1. kole přijímacího řízení.

V Hradci Králové 21.8.2018

Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy v.r.


Vytvořeno: 21.8.2018