Detail novinky

Členská schůze a schůze výboru Spolku rodičů a přátel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

POZVÁNKA

na členskou schůzi a schůzi  výboru

Spolku rodičů a přátel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 se sídlem Vocelova 1338/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Výbor rodičů SRPŠ při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Vocelova 1338, Hradec Králové

 

s v o l á v á

členskou schůzi všech členů

které se koná 14. 11. 2018 v 15 hodin, v budově školy ve sborovně v SOŠ a SOU, Vocelova, HK.

Program členské schůze

  • Zahájení
  • Ochrana osobních dat
  • Volba nové účetní spolku
  • Volba nového člena kontrolní komise
  • Schválení čerpání finančních prostředků na školní rok 2018-2019
  • Diskuse
  • Závěr

Registrace členů na presenční listině bude provedena před konáním shromáždění.

Třídní schůzky SRPŠ se konají od 16 hodin.

v Hradci Králové dne 15. 8. 2018

Petra Skohoutilová

předseda výboru


Vytvořeno: 8.11.2018