Detail novinky

Informace pro žáky a rodiče

Z rozhodnutí MŠMT nadále probíhá tzv. dálková, nebo-li on-line výuka. Učitelé se museli tomuto mimořádnému stavu narychlo přizpůsobit a žáci jsou také povinni se účastnit výuky tímto způsobem. Všichni jsou nadále žáky denního studia se všemi výhodami a povinnostmi z toho plynoucími. Žáci, kteří s učiteli nebo školou odmítají komunikovat, budou po skončení mimořádné situace řešeni dle školního řádu a nařízení MŠMT, včetně možnosti ukončení studia. Zákaz osobní účasti žáků na vzdělávání nejsou prázdniny! Pokud mají žáci jiné aktivity, než studium, nezakazujeme jim je, ale musí si splnit nejprve studijní povinnosti a pak se věnovat osobním aktivitám! Tak, jak je to za normálního stavu běžné. Všichni učitelé chápou nelehkou situaci v některých rodinách a snažíme se vám maximálně pomoci. DĚKUJI tímto všem učitelům, žákům i rodičům, kteří k výuce přistupují odpovědně!

Ing. Lukáš Nepokoj
ředitel školy

Dále z důvodu mimořádné situace v ČR rušíme tyto akce:

  • souvislá praxe žáků 3. Ma a 3. Mp (původně od 11. 5. do 29. 5.)
  • soutěž Automobileum 2020 (původně 18. a 19. 5.)
  • klasifikace ve třetím čtvrtletí (klasifikace bude provedena dle postupně vydávaných právních dokumentů MŠMT, příp. v souladu se školním řádem a nařízením ředitele školy
  • klasifikace v 2. pololetí, opravné a doklasifikační zkoušky pro všechny ročníky budou provedeny dle postupně vydávaných právních dokumentů MŠMT, příp. v souladu se školním řádem a nařízením ředitele školy. Termíny a postup bude upřesněn dle vývoje situace.
  • schůzky SRPŠ (výbor bude informovat p. Pechová)
  • vodácký kurz – VYBRANÉ PENÍZE budou vráceny zpět na účet odkud byly zaslány

Návody k on-line výuce přibývají – sledujte zde: https://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/


Vytvořeno: 9.4.2020