Detail novinky

Jan Hanák je opět první

Dne 19. 5. 2016 se konal již 5. ročník mezinárodní soutěže odborných dovedností instalatérů, který pořádala SOŠ a SOU, Vyškov, Sochorova ul. Záštitu nad celou soutěží převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a jeho náměstek Ing. Roman Celý, DiS.  Soutěže se se svými doprovody zúčastnilo 16 žáků z několika evropských zemí, a to z Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a České republiky. Zahájení akce proběhlo ve víceúčelové dílenské hale za účasti vedení školy, významných zástupců Jihomoravského kraje a zástupců spolupracujících firem a sponzorů. Po slavnostním začátku se všichni soutěžící odebrali na svá pracoviště – do dílen k panelům, kde připojovali otopné těleso pomocí měděného potrubí a zhotovili svařenec dle výkresu z ocelového potrubí. Naši školu reprezentovali Jan Hanák a David Tomiška. Honza Hanák si vylosoval stanoviště číslo 13 a bez ohledu na pověry všem ukázal, že nejlepší instalatéři vycházejí z „Vocelovky“. Ziskem 325 bodů obsadil první místo, David Tomiška se umístil na jedenácté pozici. Na závěr všichni soutěžící obdrželi diplomy, medaile a drobné ceny, pro vítěze byly navíc připraveny poháry.

Krásná umístění Jana Hanáka a Davida Tomišky opět potvrdila kvalitu a profesionalitu naší školy. Poděkování také patří  VUOV Jaroslavu Rumlovi za přípravu žáků na soutěž a všem učitelům za výbornou výuku po celé tři roky studia.

Výsledky:

  1. Jan Hanák, SOŠ a SOU Hradec Králové, Vocelova
  2. Josef Kalvostr, SOŠ a SOU, Vyškov
  3. Miroslav Rajsigl, SOU Kyjov
  4. Paul Winkelhofer (Rakousko – Landesberufsschule Zistersdorf) – nejlepší zahraniční účastník

Vytvořeno: 23.5.2016