Detail novinky

Kritéria přijímání do vyššího ročníku

  1. Do vyššího ročníku lze přijmout uchazeče do maximální kapacity třídy/skupiny/oboru.
  2. Uchazeč musí úspěšně vykonat předepsané rozdílové zkoušky.
  3. V případě, kdy je kapacita třídy/skupiny/oboru nižší než počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali rozdílové zkoušky, rozhodují o pořadí uchazečů výsledky rozdílových zkoušek – průměr známek ze všech předepsaných zkoušek.
  4. V případě rovnosti průměru, nebo nekonání rozdílových zkoušek rozhoduje o pořadí uchazečů průměrný prospěch 2. pololetí posledního ukončeného ročníku.

Vytvořeno: 29.7.2021