Detail novinky

Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v SOD oboru klempíř

Ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2016 se v Brně na výstavišti BVV v  rámci stavebního veletrhu konalo finále České republiky v soutěži odborných dovedností žáků oboru klempíř. Toto finále, resp. mistrovství ČR, probíhalo za mezinárodní účasti a žáci naší SOŠ a SOU Vocelova se kvalifikovali ze třetího místa v regionálním kole Čechy. Soutěž pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy. Soutěžní úkol pro dvoučlenná družstva, kterých bylo celkem šest, tři z Čech a tři z Moravy, byl oplechovat maketu s úžlabím, komínovým tělesem a svislými fasádními prvky.

Práce na maketě byla rozdělena do dvou dnů. Naše družstvo, které tvořili Karel Sedlák a Vojtěch Musil z 2. C, si se zadaným úkolem poradilo výtečně. Při hodnocení úkolu rozhodovala kvalita provedení a zvládnutí detailů. Součástí soutěže byl také test teoretických znalostí, který od žáků vyžadoval široké znalosti ze všech tří ročníků náročného studia, především z oblasti klempířských materiálů a technologií. Na testové otázky, které byly pro všechna družstva stejné, soutěžící odpovídali druhý soutěžní den. Po testech všichni soutěžící žáci pokračovali v práci na maketách a s výjimkou dvou družstev svou práci odevzdali dokončenou. Porotci, kteří po oba dva dny bedlivě sledovali a průběžně hodnotili soutěžící při plnění úkolu, neměli rozhodování o vítězích a dalším pořadí vůbec jednoduché.  Stanovit konečné pořadí družstev vzhledem k vysoké úrovni jejich přípravy a nesporné kvalitě provedených prací pomohlo bodové hodnocení a čas, který jednotlivá družstva potřebovala ke splnění úkolu. Výsledek práce našich klempířů velice kladně ocenili i přítomní zástupci pořadatele soutěže z Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů ČR. Po sečtení výsledků teoretického testu a bodů za provedení praktického úkolu (oplechování makety) bylo o konečném pořadí rozhodnuto následovně:

  1. místo SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové
  2. místo SOU stavební Plzeň
  3.  místo SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Na závěr nezbývá, než poděkovat žákům Karlu Sedlákovi a Vojtěchu Musilovi za vzornou reprezentaci školy a regionu, učiteli odborných předmětů Ing. Jaroslavu Šitinovi a učiteli odborného výcviku Martinu Johnovi.

DĚKUJEME

k2 k1 k4 k3

 


Vytvořeno: 28.4.2016