Detail novinky

Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v SOD oboru tesař

Ve dnech 20. – 22. 4. 2016 se v  rámci 21. mezinárodního stavebního veletrhu konalo na Výstavišti Brno Mistrovství České republiky mladých tesařů s mezinárodní účastí. Do celorepublikového finále se naši žáci David Hanák a Luboš Dohalský z 3. C kvalifikovali z druhého postupového místa regionálního kola, které se konalo v Jaroměři.

Mistrovství republiky pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Soutěže tesařů se zúčastnilo 7 družstev z Čech, Moravy a Slovenska. Soutěžním zadáním byla výroba krmelce pro lesní zvěř a teoretický test.

Na celý průběh soutěže dohlížela a závěrečné hodnocení prováděla odborná porota delegovaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů. Rozhodování neměla vůbec jednoduché, protože družstva na prvních čtyřech pozicích byla opravdu velmi vyrovnaná.  David Hanák a Luboš Dohalský  získali krásné 2. místo. Za výborné umístění v této prestižní soutěži a vzornou reprezentaci naší školy i regionu patří oběma žákům velké poděkování.

Za zmínku stojí i skutečnost, že na prvních třech místech této mezinárodní soutěže  oboru tesař se umístili zástupci škol z Královéhradeckého kraje, což svědčí o tom, že výuka stavebních oborů v našem regionu je na velmi dobré úrovni.


Vytvořeno: 28.4.2016