Detail novinky

NÁSTUP K UBYTOVÁNÍ

Termín nástupu k ubytování na DM pro školní rok 2022/23

  • první ročníky ve čtvrtek září v průběhu dne od 7:00 do 17:00 hodin,
  • vyšší ročníky ve středu srpna od 16:00 do 21:00 nebo následující den od 7:00 do 17:00 hodin.

Odstoupení od žádosti k ubytování nebo odklad nástupu je třeba oznámit písemně vedoucí vychovatelce na adresu danielova@sosasou-vocelova.cz

V den nástupu se ubytovaný žák ohlásí v recepci DM a svému skupinovému vychovateli předá:

  • Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Tímto prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci, že si jsou vědomi všech podmínek ubytování v DM vč. podání dalších důležitých informací k výchově.
  • Dokladové fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm (stávající žáci 1 fotografii na průkazku žáka, noví žáci 1 fotografii do osobního spisu žáka + 1 fotografii na průkazku žáka).
  • Doložení potvrzení o studiu u žáků z jiné školy.

Podmínka přijetí k ubytování

  •  Zaplacená úhrada za ubytování.

 Požadavky na vybavení žáků 

Visací zámek (pro uzamčení přiděleného botníku), domácí obuv (ne tenisky, botasky), oblečení pro volný čas a sportovní činnost, noční prádlo (pyžamo), hygienické potřeby, ručníky, jídelní příbor a nádobí vhodné pro ohřev v mikrovlnné troubě, ramínka na ošacení, pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat).  Lze přivézt vlastní elektrické spotřebiče (nikoli tepelné), elektrotechniku a prodlužovací kabel – jejich použití je možné až se u nich provede revize.


Vytvořeno: 26.8.2022