Detail novinky

Opravné, doplňkové a rozdílové zkoušky v roce 2021

2. srpna 2021 a 3. srpna 2021 probíhají opravné, doplňkové a rozdílové zkoušky od 8.00 hod. Všichni žáci účastnící se těchto zkoušek se dostaví do školy dne 2. srpna 2021 v 7,45 hod. k učebně 07! 

Dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN se žákům ukládá povinnost informovat vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 v posledních 14 dnech.

Toto žáci dokládají při vstupu do školy čestným prohlášením zde.


Vytvořeno: 22.7.2021