Detail novinky

Platba za ubytování žáků v DM

V důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví došlo ke změně v organizaci vyučování ve školách.

V současné době, kdy je přerušena výuka na všech školách, může být přiměřeně snížena úplata za ubytování.

Pokud žák z tohoto důvodu opakovaně nebude ubytován v domově mládeže, pak se úplata za ubytování v měsíci přiměřeně sníží (tzn. bude krácena podle počtu dní, po které nebude moci být na DM).

Platba za ubytování pro měsíc duben nebude prozatím z učtu žáka odečtena  a přeplatky z měsíce března se převedou do první platby za ubytování uskutečněné po skončení mimořádného opatření.

Děkujeme za pochopení.


Vytvořeno: 18.3.2020