Detail novinky

Opravné a doklasifikační zkoušky posledních ročníků za 1. pololetí a možnost konání maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

dle opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-3267/2021-1 a  Č. j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

 

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT stanovuje ředitel školy v souladu s nimi následující:

Maturitní obory:

  • Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určuje ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky v termínech od 29. do 31. března dle rozpisu v příloze č. 1.
  • Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
  • Opravná a náhradní zkouška je komisionální.
  • Tento pokyn ředitele ruší pro žáky končících ročníků původní nařízení k provedení doklasifikacedo 26.3.2021 (dle Pokynu ředitele ze dne 20.1.2021)
  • Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 nebude mít vliv na připuštění nebo nepřipuštění k maturitní zkoušce pro žáky maturitních ročníků v tomto školním roce ani v následujících letech.

Učební obory:

  • Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určuje ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky v termínech od 24. do 26. května dle rozpisu v příloze č. 2.
  • Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května 2021, může konat řádný termín závěrečné zkoušky dle termínů uvedených v opatření Č. j.: MSMT-3258/2021-1 (v červnu 2021). Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v září 2021.
  • Opravná a náhradní zkouška je komisionální.
  • Tento pokyn řediteleruší pro žáky končících ročníků původní nařízení k provedení doklasifikace do 26. 3. 2021 (dle Pokynu ředitele ze dne 20. 1. 2021)
  • MŠMT rozhodlo, že k závěrečné zkoušce bude připouštěn ten, kdo prospěl v prvním pololetí.

 

Rozpis v přílohách 1 a 2 bude zaslán do 15. 2. 2021 konkrétním žákům na e-mail.

 V Hradci Králové dne 8. 2. 2021


Vytvořeno: 8.2.2021