Detail novinky

Pokyny pro žáky ubytované na domově mládeže

PROVOZ DM od 25. 11. 2020

  • Domov mládeže poskytuje ubytování jen žákům školy, kteří se zúčastní prezenční výuky (výuka ve škole, odborný výcvik, praxe žáků) dle pokynu MŠMT Č. j.: MSMT-42283/2020-2.
  • Příjezd na DM je možný 24. 11. od 17:00 do 21:00 hod.
  • Celodenní strava pro ubytované je zajištěna od 25. 11. Objednání stravy si zajistí každý zájemce sám.
  • Žáci jsou povinni na DM dodržovat stanovená hygienická pravidla se kterými budou po příjezdu seznámeni.

Vytvořeno: 23.11.2020