image003

V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0001 „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, kterého se zúčastnila i naše škola jako „Partner č. 17“, pracovali po oba roky žáci prvních ročníků maturitního studia ve „Fyzikálním a logickém kroužku“.

Hlavním cílem kroužku bylo rozvíjení fyzikálního, technického a logického myšlení pokud možno zábavnou a nenásilnou formou. A tak účastníci řešili různé úlohy na přemýšlení, dumali individuálně nebo ve skupinách nad různými solitérními hlavolamy, hráli strategické hry a stavěli technické stavebnice. Rozvoj technického myšlení jim pak bude nápomocen při jejich studiu na naší škole.

fy_a_log

V rámci kroužku kromě výše uvedených her, hlavolamů a stavebnic byla pořízena i stavebnice 3D-tiskárny, se kterou se žáci po jejím zkompletování naučili zacházet a „tisknout“ si různé objekty. Tiskárna jim bude v případě potřeby k dispozici i v jejich dalším studiu na naší škole.

fy_a_log_1

Cíle kroužku byly beze zbytku naplněny a tak si žáci školy ve svém volném čase „lámali hlavičky“ a tím rozvíjeli své technické a logické myšlení.