image003

Zpráva o činnosti – kroužek „Automatizace“

realizovaný v rámci projektu:
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Doba trvání projektu: srpen 2013 – červen 2015

Cílem tohoto kroužku bylo seznámit žáky s návrhem a realizací automatizace procesů v průmyslovém i domácím prostředí s využitím centralizovaného řízení pomocí malých řídicích systémů a PLC – programovatelných automatů. Dále jsme se zaměřili na provádění měření a regulace s různými druhy senzorů a akčních členů s komplexním zapojením do řídicího systému, v návaznosti na aplikaci do průmyslové i domácí sféry.

Žáci SOŠ a SOU VOCELOVA se tak postupně seznamovali se způsoby řízení procesů v automatizaci domácnosti i průmyslu. Předpokladem pochopení problematiky bylo zvládnutí základů elektrotechniky a elektroniky v nižších ročnících studia. Náplň kroužku byla volena tak, aby navazovala na vědomosti a dovednosti žáků v oblasti automatizace a rozšiřovala je.

Nejprve se žáci seznámili se základními logickými funkcemi a pravidly. Připomenuli si i principy jednotlivých druhů snímačů. Všechny teoretické poznatky okamžitě aplikovali do praxe pomocí simulačního software MULTISIM. Postupně se dostávali do fáze, kdy byli schopni navrhnout a realizovat jednoduchý program pro průmyslový automat TECO nebo pro systém domácí automatizace LOXONE.

Výše zmiňované systémy – MULTISIM, TECO i LOXONE byly zakoupeny díky tomuto projektu a přispěly k větší atraktivitě tohoto technicky zaměřeného kroužku. Dále se také zakoupily ruční měřicí přístroje, kterých žáci hojně využívali.

Všechny dovednosti, které zde v rámci kroužku automatizace žáci získali, využijí zejména dále ve svém profesním životě. Základní znalost programování průmyslových a domácích automatů, obecně PLC systémů, bude jejich silným argumentem při hledání zaměstnání.

automatizace