image003

Zpráva o činnosti – kroužek „Elektronika“

realizovaný v rámci projektu:
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Doba trvání projektu: srpen 2013 – červen 2015

Cílem tohoto kroužku bylo rozšíření znalostí v oblasti teoretické elektroniky, především v oblasti nízkofrekvenční techniky a číslicové techniky. Žáci si měli osvojit způsob užití některých elektronických součástek a pokročilejších obvodů, naučit se pracovat v simulačním softwaru a pomocí simulace obvodu dohledat případné chyby v zapojení.

Žáci SOŠ a SOU Hradec Králové se během tohoto kroužku seznámili nad rámec svého učiva s novými obvody a součástkami. Ověřovali jejich funkci v simulačním softwaru Multisim a tím si osvojili jejich užití. V závěru kroužku již žáci samostatně dovedli sestavit pokročilá schémata, odsimulovat jejich funkci a změřit jejich parametry v simulačním softwaru Multisim. Na cvičných obvodech v simulačním softwaru se učili diagnostice, analýze a nápravě chyb v elektronických obvodech. Některé z obvodů po úspěšné simulaci žáci sestavovali z reálných součástek na nepájivá pole a následně jejich funkci ověřili na měřících přístrojích. K dispozici jim byly z projektu zakoupené multimetry, wattmetr a osciloskop.

Tímto byly cíle kroužku naplněny, a to i díky softwaru, zařízením a elektronickým součástkám, které byly zakoupeny v rámci tohoto projektu.

krouzek_elektroniky